Written by admin   

Knh th?a qu khch hng!

Nh?m m?c ?ch tri n khch hng ? tin t??ng v ??ng hnh v?i Cng ty trong th?i gian qua, ??ng th?i v?i mong mu?n mang ??n th?t nhi?u may m?n cho khch hng nhn d?p kh?i ??u n?m m?i xun ?t Mi 2015, Cng ty CP Xi m?ng H??ng D??ng, Xi m?ng POMIHOA tri?n khai ch??ng trnh Qu T?t trao tay ?? ??y Xun m?i. Ch??ng trnh ny p d?ng cho cc khch hng trn ton qu?c c s?n l??ng mua hng l?n trong n?m qua.

Theo ?, cc khch hng c s?n l??ng tiu th? s?n ph?m c?a cng ty ??t doanh s? cao s? ???c t?ng qu tri n. B? qu t?ng c?a ch??ng trnh bao g?m: 01 tivi Sony Bravia led full HD, 01 b? ??a men s? cao c?p, 10 kt bia Heniken.

 

Ch??ng trnh khuy?n m?i Qu T?t trao tay ?? ??y Xun m?i l m?t trong nh??ng cam k?t c?a Xi m?ng POMIHOA nh?m cung c?p nh?ng s?n ph?m, d?ch v? ch?t l??ng t?t nh?t v?i ?u ?i v??t tr?i dnh cho khch hng. Xi m?ng POMIHOA mong mu?n ti?p t?c nh?n ???c s? ?ng h? qu gi c?a Qu khch hng ?? cng ty ngy cng pht tri?n v?ng m?nh, x?ng ?ng v?i kh?u hi?u B?N V?NG V?I TH?I GIAN, m?t th??ng hi?u ch?a ??ng ni?m t? ho, s?c s?ng, s?c sng t?o, l ngu?n s?c m?nh c? v?, thi thc chng ti c? g?ng h?t s?c ?? cung ?ng cc s?n ph?m v d?ch v? t?t nh?m ph?c v? t?i ?u nhu c?u c?a Qu khch hng v cc ??i tc.

M?t l?n n?a chng ti xin knh chc qu khch hng AN KHANG, TH?NH V??NG!

 

 

The main projects

CEMENT PLANT POMIHOA

HA HOA TIEN UNIVERSITY

Hydropower plants NAM KHOT

MUONG LA - SON LA

Hydropower plants TA THANG

S?N LA

Keangnam Landmark Tower

HA NOI

HIGHWAY

NHAT TAN - NOI BAI

News


Notice: Undefined property: stdClass::$thumb in /home/lreeofdq/public_html/modules/mod_jvlatestnews/tmpl/default.php on line 14

UP anh thu

Read more...
GI?I BNG ? PHONG TRO POMIHOA 2018

GI?I BNG ? PHONG TRO POMIHOA 2018

        Gim ??c ??ng H??ng D??ng ch?p ?nh l?u ni?m cng Qun... Read more...
XI M?NG POMIHOA T? CH?C DU L?CH NGH? D??NG

XI M?NG POMIHOA T? CH?C DU L?CH NGH? D??NG

Vo ma du l?ch hng n?m cng ty CP Xi m?ng H??NG D??NG - xi m?ng POMIHOA t?  ch?c tua du... Read more...

Website Links - Exchange Rate

Social Network

   

Đệm |Đệm giá rẻ |Đệm lò xo |Đệm Sông Hồng |Đệm Everhome |Đệm mút |Đệm Queensweet |Đệm Liên Á |Đệm Korea