Viết bởi dungpomi   
Vo ma du l?ch hng n?m cng ty CP Xi m?ng H??NG D??NG - xi m?ng POMIHOA t? 
ch?c tua du l?ch, th?m quan ngh? d??ng cho CBCNV cng ty v cc ??i l khch hng ? lm 
vi?c, ho?t ??ng xu?t s?c trong n?m qua.
 
N?m nay ?i?m ??n l hn ??o xinh ??p Ph Qu?c. Ph Qu?c, cn ???c m?nh danh l ??o 
Ng?c, l hn ??o l?n nh?t c?a Vi?t Nam, c?ng l ??o l?n nh?t trong qu?n th? 22 ??o t?i ?y, 
n?m trong v?nh Thi Lan. ??o Ph Qu?c cng v?i cc ??o khc t?o thnh huy?n ??o Ph Qu?c 
tr?c thu?c t?nh Kin Giang.
 
V?i nh?ng bi bi?n n??c xanh trong v?t nh? Bi Sao v Bi Di, Ph Qu?c th?c s? l thin 
???ng cho nh?ng ng??i yu bi?n. Th? tr?n D??ng ?ng l n?i t?p trung dn c? s?m u?t nh?t trn 
??o Ph Qu?c, ??c bi?t l khu ch? ?m n?m g?n Dinh C?u. Ngoi ra, lng chi Hm Ninh, Gnh 
D?u v qu?n ??o An Th?i c?ng l nh?ng ??a ?i?m tham quan khng th? b? qua khi du l?ch Ph 
Qu?c. ??c s?n c?a Ph Qu?c khng ch? c cc lo?i h?i s?n t??i s?ng m cn c h? tiu Ph 
Qu?c, ???c tr?ng d?c theo con ???ng ??t ?? ?i ??n B?c ??o, Gnh D?u.
 
 
 
K?t thc chuy?n du l?ch cc thnh vin trong ?on ? c nh?ng tr?i nghi?m ngh? d??ng sang 
tr?ng, vui v?. Chuy?n ?i ? t?o ??ng l?c tch c?c cho CBCNV trong cng ty, t?o ni?m tin v?ng 
ch?c cho cc ??i tc v khch hng lun tin t??ng vo s? h?p tc v?i cng ty.
 

CNG TRNH TR?NG ?I?M

NH MY XI M?NG POMIHOA

TR??NG ??I H?C H HOA TIN

H NAM

NH MY TH?Y ?I?N N?M KH?T

M??NG LA - S?N LA

D? N TH?Y ?I?N T THNG

S?N LA

Keangnam Landmark Tower

H N?I

???NG CAO T?C

NH?T TN - N?I BI

TIN N?I B?T


Notice: Undefined property: stdClass::$thumb in /home/lreeofdq/public_html/modules/mod_jvlatestnews/tmpl/default.php on line 14

UP anh thu

Đọc thêm...
GI?I BNG ? PHONG TRO POMIHOA 2018

GI?I BNG ? PHONG TRO POMIHOA 2018

        Gim ??c ??ng H??ng D??ng ch?p ?nh l?u ni?m cng Qun... Đọc thêm...
S?N XU?T XI M?NG XU?T KH?U

S?N XU?T XI M?NG XU?T KH?U

?NG BAO XI JUMBO CH?T L??NG CAO XU?T KH?U     Theo h?p ??ng No. / S?: 01/2016/PMH-SH... Đọc thêm...
XI M?NG POMIHOA T? CH?C DU L?CH NGH? D??NG

XI M?NG POMIHOA T? CH?C DU L?CH NGH? D??NG

Vo ma du l?ch hng n?m cng ty CP Xi m?ng H??NG D??NG - xi m?ng POMIHOA t?  ch?c tua du... Đọc thêm...

LIN K?T WEBSITE - T? GI

??NG NH?PM?NG X H?I

   

Đệm |Đệm giá rẻ |Đệm lò xo |Đệm Sông Hồng |Đệm Everhome |Đệm mút |Đệm Queensweet |Đệm Liên Á |Đệm Korea