Viết bởi admin   

Knh th?a qu khch hng!

Nh?m m?c ?ch tri n khch hng ? tin t??ng v ??ng hnh v?i Cng ty trong th?i gian qua, ??ng th?i v?i mong mu?n mang ??n th?t nhi?u may m?n cho khch hng nhn d?p kh?i ??u n?m m?i xun ?t Mi 2015, Cng ty CP Xi m?ng H??ng D??ng, Xi m?ng POMIHOA tri?n khai ch??ng trnh Qu T?t trao tay ?? ??y Xun m?i. Ch??ng trnh ny p d?ng cho cc khch hng trn ton qu?c c s?n l??ng mua hng l?n trong n?m qua.

Theo ?, cc khch hng c s?n l??ng tiu th? s?n ph?m c?a cng ty ??t doanh s? cao s? ???c t?ng qu tri n. B? qu t?ng c?a ch??ng trnh bao g?m: 01 tivi Sony Bravia led full HD, 01 b? ??a men s? cao c?p, 10 kt bia Heniken.

 

Ch??ng trnh khuy?n m?i Qu T?t trao tay ?? ??y Xun m?i l m?t trong nh??ng cam k?t c?a Xi m?ng POMIHOA nh?m cung c?p nh?ng s?n ph?m, d?ch v? ch?t l??ng t?t nh?t v?i ?u ?i v??t tr?i dnh cho khch hng. Xi m?ng POMIHOA mong mu?n ti?p t?c nh?n ???c s? ?ng h? qu gi c?a Qu khch hng ?? cng ty ngy cng pht tri?n v?ng m?nh, x?ng ?ng v?i kh?u hi?u B?N V?NG V?I TH?I GIAN, m?t th??ng hi?u ch?a ??ng ni?m t? ho, s?c s?ng, s?c sng t?o, l ngu?n s?c m?nh c? v?, thi thc chng ti c? g?ng h?t s?c ?? cung ?ng cc s?n ph?m v d?ch v? t?t nh?m ph?c v? t?i ?u nhu c?u c?a Qu khch hng v cc ??i tc.

M?t l?n n?a chng ti xin knh chc qu khch hng AN KHANG, TH?NH V??NG!

 

 

CNG TRNH TR?NG ?I?M

NH MY XI M?NG POMIHOA

TR??NG ??I H?C H HOA TIN

H NAM

NH MY TH?Y ?I?N N?M KH?T

M??NG LA - S?N LA

D? N TH?Y ?I?N T THNG

S?N LA

Keangnam Landmark Tower

H N?I

???NG CAO T?C

NH?T TN - N?I BI

TIN N?I B?T


Notice: Undefined property: stdClass::$thumb in /home/lreeofdq/public_html/modules/mod_jvlatestnews/tmpl/default.php on line 14

UP anh thu

Đọc thêm...
GI?I BNG ? PHONG TRO POMIHOA 2018

GI?I BNG ? PHONG TRO POMIHOA 2018

        Gim ??c ??ng H??ng D??ng ch?p ?nh l?u ni?m cng Qun... Đọc thêm...
S?N XU?T XI M?NG XU?T KH?U

S?N XU?T XI M?NG XU?T KH?U

?NG BAO XI JUMBO CH?T L??NG CAO XU?T KH?U     Theo h?p ??ng No. / S?: 01/2016/PMH-SH... Đọc thêm...
XI M?NG POMIHOA T? CH?C DU L?CH NGH? D??NG

XI M?NG POMIHOA T? CH?C DU L?CH NGH? D??NG

Vo ma du l?ch hng n?m cng ty CP Xi m?ng H??NG D??NG - xi m?ng POMIHOA t?  ch?c tua du... Đọc thêm...

LIN K?T WEBSITE - T? GI

??NG NH?PM?NG X H?I

   

Đệm |Đệm giá rẻ |Đệm lò xo |Đệm Sông Hồng |Đệm Everhome |Đệm mút |Đệm Queensweet |Đệm Liên Á |Đệm Korea