Tin n?i b?
Viết bởi dungpomi   
Vo ma du l?ch hng n?m cng ty CP Xi m?ng H??NG D??NG - xi m?ng POMIHOA t? 
ch?c tua du l?ch, th?m quan ngh? d??ng cho CBCNV cng ty v cc ??i l khch hng ? lm 
vi?c, ho?t ??ng xu?t s?c trong n?m qua.
 
N?m nay ?i?m ??n l hn ??o xinh ??p Ph Qu?c. Ph Qu?c, cn ???c m?nh danh l ??o 
Ng?c, l hn ??o l?n nh?t c?a Vi?t Nam, c?ng l ??o l?n nh?t trong qu?n th? 22 ??o t?i ?y, 
n?m trong v?nh Thi Lan. ??o Ph Qu?c cng v?i cc ??o khc t?o thnh huy?n ??o Ph Qu?c 
tr?c thu?c t?nh Kin Giang.
 
V?i nh?ng bi bi?n n??c xanh trong v?t nh? Bi Sao v Bi Di, Ph Qu?c th?c s? l thin 
???ng cho nh?ng ng??i yu bi?n. Th? tr?n D??ng ?ng l n?i t?p trung dn c? s?m u?t nh?t trn 
??o Ph Qu?c, ??c bi?t l khu ch? ?m n?m g?n Dinh C?u. Ngoi ra, lng chi Hm Ninh, Gnh 
D?u v qu?n ??o An Th?i c?ng l nh?ng ??a ?i?m tham quan khng th? b? qua khi du l?ch Ph 
Qu?c. ??c s?n c?a Ph Qu?c khng ch? c cc lo?i h?i s?n t??i s?ng m cn c h? tiu Ph 
Qu?c, ???c tr?ng d?c theo con ???ng ??t ?? ?i ??n B?c ??o, Gnh D?u.
 
 
 
K?t thc chuy?n du l?ch cc thnh vin trong ?on ? c nh?ng tr?i nghi?m ngh? d??ng sang 
tr?ng, vui v?. Chuy?n ?i ? t?o ??ng l?c tch c?c cho CBCNV trong cng ty, t?o ni?m tin v?ng 
ch?c cho cc ??i tc v khch hng lun tin t??ng vo s? h?p tc v?i cng ty.
 
Viết bởi admin   

V?i ph??ng trm ph?c v? khch hng trong & ngoi n??c ngy cng t?t h?n n?a.

 ??ng th?i ?p ?ng nhu c?u tiu th? s?n ph?m xi m?ng POMIHOA ngy cng t?ng cao. Cng ty ?ang c?n tuy?n d?ng lao ?ng m?t s? v? tr, c? th? nh? sau:

 
Viết bởi admin   

Knh th?a qu khch hng!

Nh?m m?c ?ch tri n khch hng ? tin t??ng v ??ng hnh v?i Cng ty trong th?i gian qua, ??ng th?i v?i mong mu?n mang ??n th?t nhi?u may m?n cho khch hng nhn d?p kh?i ??u n?m m?i xun ?t Mi 2015, Cng ty CP Xi m?ng H??ng D??ng, Xi m?ng POMIHOA tri?n khai ch??ng trnh Qu T?t trao tay ?? ??y Xun m?i. Ch??ng trnh ny p d?ng cho cc khch hng trn ton qu?c c s?n l??ng mua hng l?n trong n?m qua.

Theo ?, cc khch hng c s?n l??ng tiu th? s?n ph?m c?a cng ty ??t doanh s? cao s? ???c t?ng qu tri n. B? qu t?ng c?a ch??ng trnh bao g?m: 01 tivi Sony Bravia led full HD, 01 b? ??a men s? cao c?p, 10 kt bia Heniken.

 

Ch??ng trnh khuy?n m?i Qu T?t trao tay ?? ??y Xun m?i l m?t trong nh??ng cam k?t c?a Xi m?ng POMIHOA nh?m cung c?p nh?ng s?n ph?m, d?ch v? ch?t l??ng t?t nh?t v?i ?u ?i v??t tr?i dnh cho khch hng. Xi m?ng POMIHOA mong mu?n ti?p t?c nh?n ???c s? ?ng h? qu gi c?a Qu khch hng ?? cng ty ngy cng pht tri?n v?ng m?nh, x?ng ?ng v?i kh?u hi?u B?N V?NG V?I TH?I GIAN, m?t th??ng hi?u ch?a ??ng ni?m t? ho, s?c s?ng, s?c sng t?o, l ngu?n s?c m?nh c? v?, thi thc chng ti c? g?ng h?t s?c ?? cung ?ng cc s?n ph?m v d?ch v? t?t nh?m ph?c v? t?i ?u nhu c?u c?a Qu khch hng v cc ??i tc.

M?t l?n n?a chng ti xin knh chc qu khch hng AN KHANG, TH?NH V??NG!

 

 
Viết bởi admin   
Thứ hai, 18 Tháng 11 2013 14:46

 
Viết bởi admin   
Thứ sáu, 01 Tháng 11 2013 10:18

 

                                               CH? T?CH H?I ??NG QU?N TR?

                                               

                                                         ng ??NG L HOA

                                       ---------------------------------------------------------------

                                                        GIM ??C CNG TY

 

                                                                  

 

 

                                                  ng ??NG H??NG D??NG

 


CNG TRNH TR?NG ?I?M

NH MY XI M?NG POMIHOA

TR??NG ??I H?C H HOA TIN

H NAM

NH MY TH?Y ?I?N N?M KH?T

M??NG LA - S?N LA

D? N TH?Y ?I?N T THNG

S?N LA

Keangnam Landmark Tower

H N?I

???NG CAO T?C

NH?T TN - N?I BI

TIN N?I B?T


Notice: Undefined property: stdClass::$thumb in /home/lreeofdq/public_html/modules/mod_jvlatestnews/tmpl/default.php on line 14

UP anh thu

Đọc thêm...
GI?I BNG ? PHONG TRO POMIHOA 2018

GI?I BNG ? PHONG TRO POMIHOA 2018

        Gim ??c ??ng H??ng D??ng ch?p ?nh l?u ni?m cng Qun... Đọc thêm...
S?N XU?T XI M?NG XU?T KH?U

S?N XU?T XI M?NG XU?T KH?U

?NG BAO XI JUMBO CH?T L??NG CAO XU?T KH?U     Theo h?p ??ng No. / S?: 01/2016/PMH-SH... Đọc thêm...
XI M?NG POMIHOA T? CH?C DU L?CH NGH? D??NG

XI M?NG POMIHOA T? CH?C DU L?CH NGH? D??NG

Vo ma du l?ch hng n?m cng ty CP Xi m?ng H??NG D??NG - xi m?ng POMIHOA t?  ch?c tua du... Đọc thêm...

LIN K?T WEBSITE - T? GI

??NG NH?PM?NG X H?I

   

Đệm |Đệm giá rẻ |Đệm lò xo |Đệm Sông Hồng |Đệm Everhome |Đệm mút |Đệm Queensweet |Đệm Liên Á |Đệm Korea