QU?C T?
Viết bởi admin   

 

STT Khch hng ??a Ch? C?p ??
1

 T?p ?on XD & SX Xi m?ng

Lafarge - Php 

 Chi nhnh t?i Vi?t Nam:  Nh?n Tr?ch- ??ng Nai   ??i l
2  T?p ?on SX Xi m?ng Holcim - Zurich-Th?y S?   Chi nhnh t?i Vi?t Nam: TP.Long Xuyn, T?nh AN GIANG  ??i l
3  Cng ty TNHH Long S?n   Xu?t kh?u Clinker ?i qu?c t?  ??i l
4  Doanh nghi?p t? nhn
Nam Ph??ng 
 Xu?t kh?u Clinker ?i qu?c t?  ??i l
5  Cng ty CP ??u t? & th??ng m?i DIC INTRACO   Xu?t kh?u Clinker ?i qu?c t?  ??i l

 

 


CNG TRNH TR?NG ?I?M

NH MY XI M?NG POMIHOA

TR??NG ??I H?C H HOA TIN

H NAM

NH MY TH?Y ?I?N N?M KH?T

M??NG LA - S?N LA

D? N TH?Y ?I?N T THNG

S?N LA

Keangnam Landmark Tower

H N?I

???NG CAO T?C

NH?T TN - N?I BI

TIN N?I B?T


Notice: Undefined property: stdClass::$thumb in /home/lreeofdq/public_html/modules/mod_jvlatestnews/tmpl/default.php on line 14

UP anh thu

Đọc thêm...
GI?I BNG ? PHONG TRO POMIHOA 2018

GI?I BNG ? PHONG TRO POMIHOA 2018

        Gim ??c ??ng H??ng D??ng ch?p ?nh l?u ni?m cng Qun... Đọc thêm...
S?N XU?T XI M?NG XU?T KH?U

S?N XU?T XI M?NG XU?T KH?U

?NG BAO XI JUMBO CH?T L??NG CAO XU?T KH?U     Theo h?p ??ng No. / S?: 01/2016/PMH-SH... Đọc thêm...
XI M?NG POMIHOA T? CH?C DU L?CH NGH? D??NG

XI M?NG POMIHOA T? CH?C DU L?CH NGH? D??NG

Vo ma du l?ch hng n?m cng ty CP Xi m?ng H??NG D??NG - xi m?ng POMIHOA t?  ch?c tua du... Đọc thêm...

LIN K?T WEBSITE - T? GI

??NG NH?PM?NG X H?I

   

Đệm |Đệm giá rẻ |Đệm lò xo |Đệm Sông Hồng |Đệm Everhome |Đệm mút |Đệm Queensweet |Đệm Liên Á |Đệm Korea