Viết bởi admin   

1. KHCH HNG XI M?NG

STT
Khch hng
??a Ch?
 Ghi ch
1
 Cng ty TNHH Hoan Phc
B?c Ninh Nh PP XM
2  Cng ty TNHH MTV Hi?p H?ng V?nh Phc Nh PP XM
3  Cng ty TNHH XD TM v DV                          H?i Chu V?nh Phc Nh PP XM
4  Cng ty TNHH ?T SX k? th??ng                 Huy Hong H N?i Nh PP XM
5  Doanh nghi?p t? nhn                            Oanh Ngh  Nam ??nh Nh PP XM
6  Cng ty TNHH Dinh Lin Nam ??nh Nh PP XM
7  Cng ty TNHH Nh?t Minh S?n Ninh Bnh Nh PP XM
8  Cng ty TNHH Ho H?i Thi Bnh  Nh PP XM
9  Cng ty TNHH Thoa Dim  Thi Bnh  Nh PP XM
10  Cng ty TNHH Long S?n Ninh Bnh  KH Clinker
11  Cng ty TNHH u L?c  Ninh Bnh KH Clinker
12  Cng ty TNHH H?i Nam Ninh Bnh KH Clinker
13  Cng ty TNHH T Ty H N?i KH Clinker
14  Cng ty CP ??u t? Hong H?i H N?i KH Clinker

KHU V?C MI?N TRUNG

KHU V?C MI?N NAM

 


CNG TRNH TR?NG ?I?M

NH MY XI M?NG POMIHOA

TR??NG ??I H?C H HOA TIN

H NAM

NH MY TH?Y ?I?N N?M KH?T

M??NG LA - S?N LA

D? N TH?Y ?I?N T THNG

S?N LA

Keangnam Landmark Tower

H N?I

???NG CAO T?C

NH?T TN - N?I BI

TIN N?I B?T


Notice: Undefined property: stdClass::$thumb in /home/lreeofdq/public_html/modules/mod_jvlatestnews/tmpl/default.php on line 14

UP anh thu

Đọc thêm...
GI?I BNG ? PHONG TRO POMIHOA 2018

GI?I BNG ? PHONG TRO POMIHOA 2018

        Gim ??c ??ng H??ng D??ng ch?p ?nh l?u ni?m cng Qun... Đọc thêm...
S?N XU?T XI M?NG XU?T KH?U

S?N XU?T XI M?NG XU?T KH?U

?NG BAO XI JUMBO CH?T L??NG CAO XU?T KH?U     Theo h?p ??ng No. / S?: 01/2016/PMH-SH... Đọc thêm...
XI M?NG POMIHOA T? CH?C DU L?CH NGH? D??NG

XI M?NG POMIHOA T? CH?C DU L?CH NGH? D??NG

Vo ma du l?ch hng n?m cng ty CP Xi m?ng H??NG D??NG - xi m?ng POMIHOA t?  ch?c tua du... Đọc thêm...

LIN K?T WEBSITE - T? GI

??NG NH?PM?NG X H?I

   

Đệm |Đệm giá rẻ |Đệm lò xo |Đệm Sông Hồng |Đệm Everhome |Đệm mút |Đệm Queensweet |Đệm Liên Á |Đệm Korea