UP anh thu
Viết bởi PHAM HONG DOAN   

 
Viết bởi PHAM HONG DOAN   

 

      Gim ??c ??ng H??ng D??ng ch?p ?nh l?u ni?m cng Qun qun: FC ?KTT 

                  Anh ??ng L Hi?u ch?p ?nh l?u ni?m cng qun : FC XMXK

 
Xi m?ng POMIHOA  Email

V?i dy chuy?n thi?t b? ??ng b?, cng ngh? hi?n ??i, ??t tiu chu?n ch?t l??ng Chu u (Cng ngh? ??c) c h? th?ng t? ??ng ho v ?ng d?ng cng ngh? thng tin ? m?c cao. T? khu gia cng ch? t?o, ??ng nh?t ph?i li?u, nung Clinker ??n cng ?o?n nghi?n Xi M?ng v h? th?ng ?ng bao t? ??ng, t?t c? cc cng ?o?n thu?c qu trnh s?n xu?t ???c v?n hnh v gim st t? phng ?i?u khi?n Trung tm (CCR) thng qua h? th?ng SIMATIC PCS7 c?a SIEMENS, nh?m ??a ra s?n ph?m c ch?t l??ng cao v ?n ??nh.


               Ton c?nh khng kh s?n xu?t nh?n nh?p, kh?n tr??ng c?a nh my

Nh my c hai dy chuy?n s?n xu?t cng su?t 2 tri?u t?n xi m?ng/n?m. L nung Clinker cng su?t 5.000 t?n/ngy. Cng ty cung c?p ra th? tr??ng ch? y?u cc lo?i s?n ph?m: Clinker CPC 50 theo tiu chu?n TCVN 7024-2002, Xi m?ng PCB 30, PCB 40, PCB 50 theo tiu chu?n TCVN 6260-2009 v Xi m?ng PC 50 theo TCVN 2682-2009.

                                   S?n ph?m PCB 40 Xi m?ng POMIHOA

S?n ph?m XI M?NG POMIHOA c?a cng ty CP Xi M?ng H??NG D??NG ???c tiu th? qua h? th?ng Nh phn ph?i trn ton qu?c v xu?t kh?u ra nhi?u n??c trn th? gi?i.

Nh my c v? tr ??a l kinh t? thu?n l?i v?i cc ?u ?i?m: N?m st c?nh qu?c l? 1A ?o?n gip ranh gi?a 2 t?nh Ninh Bnh v Thanh Ha. Cch c?ng Ninh Phc, tp Ninh Bnh 21,8 km. Cch c?ng Nghi S?n, Thanh Ha 106 km.

 


CNG TRNH TR?NG ?I?M

NH MY XI M?NG POMIHOA

TR??NG ??I H?C H HOA TIN

H NAM

NH MY TH?Y ?I?N N?M KH?T

M??NG LA - S?N LA

D? N TH?Y ?I?N T THNG

S?N LA

Keangnam Landmark Tower

H N?I

???NG CAO T?C

NH?T TN - N?I BI

TIN N?I B?T


Notice: Undefined property: stdClass::$thumb in /home/lreeofdq/public_html/modules/mod_jvlatestnews/tmpl/default.php on line 14

UP anh thu

Đọc thêm...
GI?I BNG ? PHONG TRO POMIHOA 2018

GI?I BNG ? PHONG TRO POMIHOA 2018

        Gim ??c ??ng H??ng D??ng ch?p ?nh l?u ni?m cng Qun... Đọc thêm...
S?N XU?T XI M?NG XU?T KH?U

S?N XU?T XI M?NG XU?T KH?U

?NG BAO XI JUMBO CH?T L??NG CAO XU?T KH?U     Theo h?p ??ng No. / S?: 01/2016/PMH-SH... Đọc thêm...
XI M?NG POMIHOA T? CH?C DU L?CH NGH? D??NG

XI M?NG POMIHOA T? CH?C DU L?CH NGH? D??NG

Vo ma du l?ch hng n?m cng ty CP Xi m?ng H??NG D??NG - xi m?ng POMIHOA t?  ch?c tua du... Đọc thêm...

LIN K?T WEBSITE - T? GI

??NG NH?PM?NG X H?I

   

Đệm |Đệm giá rẻ |Đệm lò xo |Đệm Sông Hồng |Đệm Everhome |Đệm mút |Đệm Queensweet |Đệm Liên Á |Đệm Korea