GI?I THI?U XI M?NG POMIHOA

V?i dy chuy?n thi?t b? ??ng b?, cng ngh? hi?n ??i, ??t tiu chu?n ch?t l??ng Chu u (Cng ngh? ??c) c h? th?ng t? ??ng ho v ?ng d?ng cng ngh? thng tin ? m?c cao. T? khu gia cng ch? t?o, ??ng nh?t ph?i li?u, nung Clinker ??n cng ?o?n nghi?n Xi M?ng v h? th?ng ?ng bao t? ??ng, t?t c? cc cng ?o?n thu?c qu trnh s?n xu?t ???c v?n hnh v gim st t? phng ?i?u khi?n Trung tm (CCR) thng qua h? th?ng SIMATIC PCS7 c?a SIEMENS, nh?m ??a ra s?n ph?m c ch?t l??ng cao v ?n ??nh.
Nh my c hai dy chuy?n s?n xu?t cng su?t 2 tri?u t?n xi m?ng/n?m. L nung Clinker cng su?t 5.000 t?n/ngy. Cng ty cung c?p ra th? tr??ng ch? y?u cc lo?i s?n ph?m: 
Clinker CPC 50 theo tiu chu?n TCVN 7024-2002, Xi m?ng PCB 30, PCB 40, PCB 50 theo tiu chu?n TCVN 6260-2009 v Xi m?ng PC 50 theo TCVN 2682-2009.

S?n ph?m XI M?NG POMIHOA c?a cng ty CP Xi M?ng H??NG D??NG ???c tiu th? qua h? th?ng Nh phn ph?i trn ton qu?c v xu?t kh?u ra nhi?u n??c trn th? gi?i.

S?N PH?M XI M?NG POMIHOA


Notice: Undefined variable: multi_cats in /home/lreeofdq/public_html/modules/mod_virtuemart_featureprod/mod_virtuemart_featureprod.php on line 56


Clinker


Clinker

S?N PH?M BN CH?YClinker


Clinker


PCB30 CEMENT


PCB30 CEMENT


PCB40 CEMENT


PCB40 CEMENT

CNG TRNH TR?NG ?I?M

NH MY XI M?NG POMIHOA

TR??NG ??I H?C H HOA TIN

H NAM

NH MY TH?Y ?I?N N?M KH?T

M??NG LA - S?N LA

D? N TH?Y ?I?N T THNG

S?N LA

Keangnam Landmark Tower

H N?I

???NG CAO T?C

NH?T TN - N?I BI

TIN N?I B?T


Notice: Undefined property: stdClass::$thumb in /home/lreeofdq/public_html/modules/mod_jvlatestnews/tmpl/default.php on line 14

UP anh thu

Đọc thêm...
GI?I BNG ? PHONG TRO POMIHOA 2018

GI?I BNG ? PHONG TRO POMIHOA 2018

        Gim ??c ??ng H??ng D??ng ch?p ?nh l?u ni?m cng Qun... Đọc thêm...
S?N XU?T XI M?NG XU?T KH?U

S?N XU?T XI M?NG XU?T KH?U

?NG BAO XI JUMBO CH?T L??NG CAO XU?T KH?U     Theo h?p ??ng No. / S?: 01/2016/PMH-SH... Đọc thêm...
XI M?NG POMIHOA T? CH?C DU L?CH NGH? D??NG

XI M?NG POMIHOA T? CH?C DU L?CH NGH? D??NG

Vo ma du l?ch hng n?m cng ty CP Xi m?ng H??NG D??NG - xi m?ng POMIHOA t?  ch?c tua du... Đọc thêm...

LIN K?T WEBSITE - T? GI

??NG NH?PM?NG X H?I

   

Đệm |Đệm giá rẻ |Đệm lò xo |Đệm Sông Hồng |Đệm Everhome |Đệm mút |Đệm Queensweet |Đệm Liên Á |Đệm Korea